Какво свърза SecondHand група и портал за Български Автори?

Какво свърза SecondHand група и портал за Български Автори?